logo

Liquidity Trap

Liquidity Trap, 2010 -

Liquidity Trap* er et video- og installasjonsprosjekt som tar for seg det flytende, både i virkeligheten og virtuelt (3D-animasjon). Tittelen og begrepet Liquidity Trap er hentet fra finansverden og linker til feilstyring av nasjonal økonomi som historisk sett har ført til store nedgangstider. Noen eksempler på dette er børskrakket i 1929, oljekrisen i 1973 og dagens finanskrise som startet i 2007.

- Video Art - The Pour Experiment, The Money Experiment*, The Finacial Experiment*
- Gallery - The Pour Experiment
- Mer informasjon


 

Liquidity Trap, 2010 -”The liquidity trap in Keynesian economics is a situation where monetary policy is unable to stimulate an economy, either through lowering interest rates or increasing the money supply.” - WIKIPEDIA

*Liquidity Trap er en eldre arbeidstittel på Liquidity og nå et eget verk.

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192