logo

Liquidity

Liquidity, 2010 -

Liquidity er et video- og lydprosjekt som består av flere eksperimenter med ulike typer væsker. Tittelen og utrykket Liquidity betyr likviditet og i prosjektet spiller jeg på metaforer, ord og uttrykk hentet fra finansverdenen.

- Back to Liquidity main menu 

Liquidity, 2010 -

”The liquidity trap in Keynesian economics is a situation where monetary policy is unable to stimulate an economy, either through lowering interest rates or increasing the money supply.” - WIKIPEDIA

Tittelen

Tittelen og utrykket Liquidity betyr likviditet og i prosjektet spiller jeg på metaforer, ord og uttrykk hentet fra finansverdenen.

Inspirasjon og referanser

Prosjektet linker og har paralleller til moderne naturvitenskap og forskning. Kunstreferanser kan trekkes til Pipilotti Rists og Bill Violas videoverk med fokus på vann og væsker. Jeg har og latt meg inspirere av kunstbevegelsen Fluxus, som betyr ”å flyte” på latinsk.

Kommer*

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192