logo

100 BOYBAND SONGS

100 Boyband songs, 2000

Length: 6 minutes

  

100 Boyband Songs, 2000

Om 100 "Bad" Boyband Songs, 2000

Ettersom boybandene dukket opp som stjerner på himmelen på 80- og 90-tallet, fikk jeg ideen om å lage en lydkollage med alle boybandene jeg kunne finne i 2000 ved hjelp av Internett og Napster. Hva skjer når enn legger alle sangene opp på hverandre? Resultatet kan du høre på denne siden.

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192